Charter Day – rocznica powstania Rotary Club Bydgoszcz

Wiosna to dla bydgoskiego klubu ROTARY bardzo ważny czas, bowiem wiosną dzieje się wiele ważnych wydarzeń, w tym ta najważniejsza – rocznica powstania KLUBU RC Bydgoszcz

Twoje wsparcie jest istotne

Pomóż w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
wpłaty

Wiosna to dla bydgoskiego klubu ROTARY bardzo ważny czas, bowiem wiosną dzieje się wiele ważnych wydarzeń, w tym ta najważniejsza – rocznica powstania KLUBU RC Bydgoszcz, a właściwie rocznica wznowienia jego działalności po przerwie spowodowanej II wojną światową i okresem władzy ludowej w PRL. W 1992 r. dzięki inicjatywie grupy zaangażowanych bydgoskich ludzi kultury, biznesu, społeczników oraz współpracy klubów ze Szwecji Klub zaczął ponownie działać od razu zyskując uznanie i szacunek mieszkańców. Aby upamiętniać datę wznowienia działalności Klub co roku organizuje uroczystości – CHARTER DAY, zapraszając władze dystryktu ROTARY, władze miasta i przyjaciół o czym za chwilę. Tak było również w tym roku. Już w lutym Zarząd klubu podjął działania na rzecz godnego uczczenia tego dnia. W wyniku dyskusji i ścierających się poglądów postanowiono, że obchody odbędą się w dniu 13.05.2022 roku. Wspólnie wypracowano następujący program:

  1. Prelekcja poświęcona obrazowi „Alegoria Bydgoska” która przedstawia znamienitych bydgoszczan, w wśród nich członków Klubu RC Bydgoszcz.
  2. Uczestnictwo w przedstawieniu operowym „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki
  3. Spotkanie koleżeńskie w restauracji MAESTRA połączone z oficjalnymi

 

Tak ułożono program, że wszystkie jego punkty mogły odbyć się w gościnnym budynku Opery NOVA w centrum Bydgoszczy, dzięki czemu wszystko udało się skoordynować i odbyć bez zbędnych przerw. Jeden punkt programu płynnie przechodził w następny i uczestnicy mimo czasu, który upływał nie czuli znużenia. Pierwszy punkt programu był dla wielu obecnych sporym zaskoczeniem, gdyż od chwili odsłonięcia obrazu w Sali Kameralnej Opery NOVA upłynęło już 25 lat i część szczególnie młodszych uczestników nie miała okazji zapoznać się z tym dziełem. Zainteresowanie wzbudziła idea domalowania do istniejących postaci osób współczesnych będących przedstawicielami kultury biznesu i mających wpływ na życie miasta. Ta część naszego spotkania miała też inne ważne przesłanie. Bardzo zależy bowiem władzom jak i wszystkim członkom Klubu na pozyskaniu kolejnych sympatyków, przyjaciół, a może i przyszłych członków. To ważne by w każdy możliwy sposób pozyskiwać osoby do działań na rzecz lokalnych społeczności.

 

 

Kolejny punkt uroczystości to przedstawienie operowe. Uczestnicy mieli okazję wspólnie delektować się sztuką, operą naszego wybitnego kompozytora Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”. Dzieło to jest uważane za najlepszy utwór tego kompozytora, ma cechy romantyczne i komediowe a zarazem, dzieło cechuje silne zabarwienie patriotyczne, bowiem ukończone zostało po upadku powstania styczniowego w roku 1864. Udział w przedstawieniu wielu gości bardzo wzruszył, a wszyscy bez wyjątku wyrazili aplauz dla wykonawców i kierownictwa Opery. Po przedstawieniu członkowie Klubu z gośćmi udali się na część mniej oficjalną. Nie obyło się jednak bez wystąpień oficjalnych Prezydenta Kluby Piotra Holki i naszych gości, wśród których należy wymienić Gubernatora Dystryktu 2231 Wojciecha Wrzecionkowskiego, w-ce przewodniczącego Rady Miasta Kazimierz Drozd, w-ce prezes POPON Krzysztof Kosiński, Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Honorowy Konsul Ukrainy Krzysztof Sikora, Dyrektor Filharmonii Pomorskiej Maciej Puto, Dyrektor Opery Nowa Maciej Figas, Dyrektor Muzeum Okręgowego Wacław Kuczma, Prezes Izby Rzemiosła Jacek Trela, Przewodniczący Kujawsko Pomorskiej Izby Przemysłowo Handlowej Piotr Terlecki, Radna Elżbieta Rusielewicz, Stefan Pastuszewski, Zdzisław Prus i członkowie klubów Rotary z Inowrocławia i z Bydgoszczy oraz wielu innych.

 

 

Prezydent jeszcze raz powitał uczestników, podkreślił że Klub bydgoski przede wszystkim działa na rzecz młodzieży organizując wymianę międzynarodową, fundując stypendia i organizując pomoc doraźną, w chwili obecnej skierowaną również dla potrzebującej jej młodzieży ukraińskiej przebywającej na terenie naszego miasta. Klub i jego członkowie są otwarci na wszelką współprace i pomoc dla potrzebujących.

Pan Gubernator w swoim wystąpieniu pogratulował Klubowi efektów pracy i sukcesów w realizacji rotariańskich idei. Podkreślił, że uważa bydgoski klub za jeden z najbardziej zaangażowanych w pracy.

 

 

Podczas kolacji rozmowom nie było końca. Wspominano to co było, wspólne inicjatywy, podejmowane działania, ale też mówiono o tym to co należy robić w aktualnej sytuacji. Podczas spotkania w restauracji krótki recital dała stypendystka Klubu Maja Dobrzańska.

Do puszek udało się zebrać niezły grosz dla podopiecznych Klubu. I wniosek na zakończenie, który tak naprawdę jest truizmem WARTO SIĘ SPOTYKAĆ.

 

Autor: Ryszard Orłowski
Zdjęcia: Marta Słomkowska