Spotkanie z Panią Profesor Olgą Iliasz w sprawie pomocy dla Ukrainy

Jednak za najbardziej istotny Prezydent uznał temat uchodźców z Ukrainy, którzy w związku z trwającą brutalną inwazją Federacji Rosyjskiej ...

Twoje wsparcie jest istotne

Pomóż w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
wpłaty

W dniu 23.03 br. odbyło się kolejne spotkanie Klubu ROTARY Bydgoszcz. Tradycyjnie spotkanie odbyło się w siedzibie Klubu, w Hotelu „Słoneczny Młyn”. Tym razem spotkanie miało szczególny charakter, bo gośćmi Klubu była zaproszona młodzież z ROTARACT, INTERACT oraz osoby będące stypendystami Klubu, wśród nich uzdolniony gimnastyk Tomasz Le KHac i młoda pianistka Maja Dobrzańska. Spotkanie otworzył Prezydent Klubu kol. Piotr Holka. Przedstawił tematy, które były poruszane na spotkaniu i kolejność ich omawiania.

Jednak za najbardziej istotny Prezydent uznał temat uchodźców z Ukrainy, którzy w związku z trwającą brutalną inwazją Federacji Rosyjskiej masowo przybywają do Polski w tym do naszego miasta i regionu. Prezydent poinformował, że dzięki uprzejmości Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki Pana Filipa Sikory jest możliwa poprzez komunikator Skype rozmowa z wykładowcą WSG Panią Profesor Olga Iliasz pochodzącą z Kijowa, a aktualnie przebywającą we Lwowie. Połączenie zostało nawiązane i do spotkania klubowego dołączyła Pani Profesor. Była to niezwykle emocjonalna i wzruszająca rozmowa. Na początku połączenia Pani Profesor serdecznie podziękowała wszystkim Polakom w tym społeczności rotariańskiej za udzielaną pomoc i wsparcie obywatelom Ukrainy, zarówno tym przebywającym w jej ojczyźnie jak i tym którzy przybyli do Polski. W dalszej części swej relacji opowiedziała o sytuacji we Lwowie oraz na terenach walk pod Kijowem. Przedstawiła wstrząsające historie o położeniu mieszkańców Ukrainy i ich wysiłkach w walce o w miarę normalny byt w warunkach brutalnej wojny. Podczas tej rozmowy członkowie klubu poinformowali o pomocy już udzielanej uchodźcom oraz planach na najbliższą przyszłość, np.: w zakupie niezbędnych agregatów prądotwórczych. Członkowie Klubu przekazali, że przyjmują w swoich domach uchodźców, przekazują sprzęt w tym laptopy , telewizory i inne niezbędne do normalnego funkcjonowania sprzęty. Rozmowa zakończyła się po około 30 min.

Wszyscy obecni na spotkaniu byli bardzo poruszeni relacją gościa z Ukrainy, a pod szczególnym wrażeniem była zaproszona młodzież, dla której taka bezpośrednia relacja była pierwszą w życiu stycznością z okropnościami wojny.

W kolejnej części spotkania młodzież kolejno przedstawiła swoje plany na przyszłość dotyczące planów kształcenia się, wyboru drogi zawodowej. Przez wszystkie wypowiedzi przewijał się akcent związany z koniecznością działalności społecznej i chęcią pomagania innym. Niewątpliwy wpływ na to miała relacja z Ukrainy i rozmowa z Gościem z tego kraju. Prezydent Holka przedstawił ofertę Klubu dla młodzieży, a więc organizację wspólnego zwiedzania wiodących zakładów przemysłowych (PESA) czy też placówek kultury (Opera NOVA). Na zakończenie tej części spotkania członkowie Klubu wraz z młodzieżą stanęli do wspólnej fotografii.

W części poświęconej sprawom organizacyjnym uczestniczyli tylko rotarianie i omówiono w niej przygotowania do obchodów święta Klubu RC Bydgoszcz. Skarbnik Klubu przedstawił plany z tym związane tj. spotkania w Sali kameralnej Opery NOVA z lampką szampana i dyskusja nad działaniami Klubu, wspólne uczestnictwo w spektaklu Straszny Dwór w Operze NOVA i kolacja po spektaklu w restauracji Maestra w budynku Opery. Zaapelował o deklaracje uczestnictwa w uroczystościach i jak najliczniejszą obecność.

Na tym spotkanie zostało zakończone.