Rocznica Charter Day

rotary-blog

Rocznicę Charter Day świętowaliśmy 16 kwietnia 2014 r. w połączeniu z zakończeniem wizytacji naszego klubu przez ewaluatorów  Rotary International i utworzeniem Interact Club.

Działalność naszego klubu w zakresie wymiany młodzieżowej została oceniona bardzo wysoko.