Spotkanie klubu z Panią Profesor Olgą Iliasz z Ukrainy

Razem

Spotkanie z Panią Profesor Oldze Iliasz z Ukrainy. 

Na wstępie p. Olga odniosła się do wcześniejszego punktu spotkania i ze wzruszeniem mówiła o pomocy dla swoich rodaków udzielanej przez rodziny w Polsce i przez społeczność rotariańską. Było to niezwykle emocjonalne i wzruszające wystąpienie. Pani Profesor serdecznie podziękowała wszystkim Polakom w tym społeczności rotariańskiej za udzielaną pomoc i wsparcie obywatelom Ukrainy, zarówno tym przebywającym w jej ojczyźnie jak i tym którzy przybyli do Polski. W dalszej części swej relacji opowiedziała o bieżącej sytuacji na terenach Ukrainy. Przedstawiła wstrząsające historie o położeniu mieszkańców Ukrainy i ich wysiłkach w walce o w miarę normalny byt w warunkach brutalnej wojny. Podczas tej rozmowy członkowie klubu poinformowali o pomocy już udzielanej uchodźcom oraz planach na najbliższą przyszłość, np.: w zakupie niezbędnych agregatów prądotwórczych. Członkowie Klubu przekazali, że przyjmują w swoich domach uchodźców, przekazują sprzęt w tym laptopy, telewizory i inne niezbędne do normalnego funkcjonowania sprzęty. Rozmowa przeniosła się na indywidualny poziom, każdy z uczestników chciał, choć kilka zdań zamienić z gościem z Ukrainy.

Wszyscy obecni na spotkaniu byli bardzo poruszeni relacją gościa z Ukrainy i deklarowali dalszą pomoc. Padła również deklaracja obecnych rotarian, że z chwilą zakończenia działań wojennych odwiedzą Ukrainę i Panią Profesor Iliasz.

Ryszard Orłowski