Zarząd Rotary Club Bydgoszcz

Członkowie zarządu w Rotary Club Bydgoszcz

Co roku podczas Nocy Prezydentów powoływany jest cały zarząd Rotary Club Bydgoszcz, którego zadaniem jest między innymi uchwalenie przyjęcia nowych członków klubu po przeprowadzonym głosowaniu. Na okres dłuższy od roku wybierani są zaś oficerowie odpowiedzialni za koordynację wymiany młodzieży czy działalność w Rotaracie.